ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC


❄ ❄ Bạn chơi LÔ ĐỀ mà chưa bao giờ biết mùi CHIẾN THẮNG? Vì Sao?? Vì bạn chưa biết cách Chốt Số. Hãy để Đội Ngũ chuyên gia Soi Cầu đầy kinh nghiệm của chúng tôi giúp bạn và bạn chỉ việc mang tiền về nhà.
❄ ❄ ❄ ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI MIỀN BẮC, Giá: 1.000.000 VNĐ
❄ Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 9h00 đến 18h10
❄ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 500k )
❄ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
❄ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

❄ Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

❄ Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
Hôm nay        LOADING…        LOADING…
24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI  NGHỈ TẾT
 23/01/2020 Đầu 7–Đuôi 5 win Đầu 7–Đuôi 5
 22/01/2020 Đầu 4–Đuôi 1 win Đầu 4
 21/01/2020 Đầu 3–Đuôi 8 miss
 20/01/2020 Đầu 5–Đuôi 0 win Đầu 5–Đuôi 0
 19/01/2020 Đầu 3–Đuôi 9 miss
 18/01/2020 Đầu 5–Đuôi 4 miss
 17/01/2020 Đầu 1–Đuôi 7 miss
 16/01/2020 Đầu 8–Đuôi 2 win Đầu 8–Đuôi 2
 15/01/2020 Đầu 0–Đuôi 1 miss
 14/01/2020 Đầu 6–Đuôi 7 win Đầu 6
 13/01/2020 Đầu 4–Đuôi 4 win Đầu 4–Đuôi 4
 12/01/2020 Đầu 3–Đuôi 9 miss
 11/01/2020 Đầu 6–Đuôi 8 win Đuôi 8
 10/01/2020 Đầu 9–Đuôi 6 win Đầu 9–Đuôi 6
 09/01/2020 Đầu 2–Đuôi 4 win Đuôi 4
 08/01/2020 Đầu 7–Đuôi 0 miss
 07/01/2020 Đầu 5–Đuôi 8 win Đầu 5
 06/01/2020 Đầu 1–Đuôi 9 win Đầu 1
 05/01/2020 Đầu 2–Đuôi 1 win Đầu 2–Đuôi 1
 04/01/2020 Đầu 8–Đuôi 6 miss
 03/01/2020 Đầu 9–Đuôi 2 miss
 02/01/2020 Đầu 0–Đuôi 4 win Đầu 0–Đuôi 4
 01/01/2020 Đầu 2–Đuôi 0 miss
 31/12/2019 Đầu 6–Đuôi 2 miss
 30/12/2019 Đầu 8–Đuôi 8 win Đầu 8–Đuôi 8
 29/12/2019 Đầu 0–Đuôi 3 win Đầu 0
 28/12/2019 Đầu 0–Đuôi 6 win Đầu 0
 27/12/2019 Đầu 1–Đuôi 2 miss
 26/12/2019 Đầu 3–Đuôi 9 win Đầu 3–Đuôi 9
 25/12/2019 Đầu 8–Đuôi 1 win Đầu 8–Đuôi 1
 24/12/2019 Đầu 0–Đuôi 1 miss
 23/12/2019 Đầu 2–Đuôi 9 win Đầu 2
 22/12/2019 Đầu 0–Đuôi 5 miss
 21/12/2019 Đầu 4–Đuôi 8 win Đầu 4–Đuôi 8
 20/12/2019 Đầu 5–Đuôi 7 miss
 19/12/2019 Đầu 2–Đuôi 9 miss
 18/12/2019 Đầu 9–Đuôi 4 miss
 17/12/2019 Đầu 2–Đuôi 2 win Đầu 2–Đuôi 2
 16/12/2019 Đầu 6–Đuôi 0 win Đầu 6
 15/12/2019 Đầu 0–Đuôi 6 win Đầu 0–Đuôi 6
 14/12/2019 Đầu 4–Đuôi 9 miss
 13/12/2019 Đầu 5–Đuôi 6 win Đuôi 6
 12/12/2019 Đầu 1–Đuôi 7 win Đuôi 7
 11/12/2019 Đầu 8–Đuôi 5 win Đầu 8–Đuôi 5
 10/12/2019 Đầu 3–Đuôi 2 win Đầu 3
 09/12/2019 Đầu 7–Đuôi 5 win Đầu 7
 08/12/2019 Đầu 4–Đuôi 0 win Đầu 4–Đuôi 0
 07/12/2019 Đầu 4–Đuôi 8 win Đuôi 8
 06/12/2019 Đầu 2–Đuôi 6 miss
 05/12/2019 Đầu 6–Đuôi 7 win Đầu 6–Đuôi 7
 04/12/2019 Đầu 3–Đuôi 8 miss
 03/12/2019 Đầu 4–Đuôi 1 miss
 02/12/2019 Đầu 9–Đuôi 7 win Đầu 9–Đuôi 7
 01/12/2019 Đầu 0–Đuôi 1 miss
 30/11/2019 Đầu 8–Đuôi 7 miss
 29/11/2019 Đầu 0–Đuôi 5 win Đầu 0
 28/11/2019 Đầu 7–Đuôi 2 win Đuôi 2
 27/11/2019 Đầu 5–Đuôi 7 win Đầu 5–Đuôi 7
 26/11/2019 Đầu 9–Đuôi 6 miss
 25/11/2019 Đầu 6–Đuôi 8 win Đầu 6–Đuôi 8
 24/11/2019 Đầu 2–Đuôi 4 miss
 23/11/2019 Đầu 3–Đuôi 6 win Đầu 3–Đuôi 6
 22/11/2019 Đầu 0–Đuôi 4 miss
 21/11/2019 Đầu 1–Đuôi 2 win Đầu 1
 20/11/2019 Đầu 6–Đuôi 9 miss
 19/11/2019 Đầu 4–Đuôi 2 win Đầu 4–Đuôi 2
 18/11/2019 Đầu 8–Đuôi 4 win Đầu 8–Đuôi 4
 17/11/2019 Đầu 6–Đuôi 5 miss
 16/11/2019 Đầu 8–Đuôi 9 win Đầu 8
 15/11/2019 Đầu 3–Đuôi 6 miss
 14/11/2019 Đầu 5–Đuôi 9 win Đầu 5
 13/11/2019 Đầu 1–Đuôi 2 win Đầu 1
 12/11/2019 Đầu 7–Đuôi 5 miss
 11/11/2019 Đầu 5–Đuôi 6 win Đuôi 6
 10/11/2019 Đầu 1–Đuôi 0 win Đầu 1–Đuôi 0
 09/11/2019 Đầu 0–Đuôi 2 win Đầu 0–Đuôi 2
 08/11/2019 Đầu 7–Đuôi 6 miss
 07/11/2019 Đầu 2–Đuôi 3 win Đầu 2
 06/11/2019 Đầu 8–Đuôi 5 win Đầu 8
 05/11/2019 Đầu 2–Đuôi 1 miss
 04/11/2019 Đầu 2–Đuôi 3 win Đuôi 3
 03/11/2019 Đầu 0–Đuôi 1 win Đuôi 1
 02/11/2019 Đầu 5–Đuôi 4 win Đuôi 4
 01/11/2019 Đầu 0–Đuôi 2 miss